Web amb WordPress

Com crear una pàgina web amb WordPress: Curs complet

  • Configuració inicial: servidor, domini i instal·lació de WordPress.
  • Exploració de WordPress: plugins essencials i gestor de contingut Gutenberg.
  • Optimització per al SEO: arquitectura web, optimització d'imatges i posicionament a Google.
0M
0
16

Web amb WordPress

0 (0)
    • Curs en fase de desenvolupament.

4i h 5El M
0
6
Escorregut a la part superior